ΑΣΤΕΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1247

Διαβάστε: Διαχειριστής Alexiptoto.com: Αυτό είναι το Καθήκον που έχουμε ως πολίτες αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τον τόπο μας


Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων: Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ (ανά καταθέτη και ανά τράπεζα) μέχρι το τέλος του 2015.

.